Ventilky logo

ventilky banner1
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)


Písňovar klepe na dveře již podeváté

jp2015První říjnový víkend (2.–4.října 2015) proběhne již 9. ročník mezinárodního soutěžního sborového festivalu v oblasti populární hudby JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR, který každoročně pořádáme pod záštitou ZUŠ Jirkov.

Smyslem Písňovaru není pouze sborová soutěž, ale především snaha přivést do Jirkova kvalitní sborová tělesa a představit jim naše město v tom nejlepším světle. Proto jsou každoročně sbory vyzvány k tomu, aby vystoupily v rámci festivalu na zajímavých místech našeho regionu, a měly tak možnost poznat náš kraj a navázat nová přátelství. Již potřetí mají občané města Jirkov možnost poslechnout si většinu ze zúčastněných sborů na koncertě nazvaném „Písňovar v podzámčí“. Koncert začne pod věží jirkovského kostela v neděli ve 13 hodin.

Letos bylo na Písňovar vybráno ze tří desítek zájemců celkem 19 sborů, z toho tři zahraniční. Bohužel dva sbory musely účast na poslední chvíli odříct, a tak nakonec přivítáme sedmnáct sborů z Čech a Moravy a jeden zahraniční, konkrétně z Technické Univerzity v Chemnitz. Na pátečním zahajovacím koncertě si můžete vyslechnout pořádající sbor, kterým je Komorní smíšený sbor Ventilky (ZUŠ Jirkov), a jejich nejmladší muzikantskou generaci zastoupenou dětským sborem Světlušky, taktéž z jirkovské zušky. Zlatým hřebem bude vystoupení absolutního vítěze loňského ročníku, sboru Oktet Praha. Toto vynikající vokální těleso jirkovské publikum důvěrně zná nejen coby trojnásobného vítěze festivalu, ale také jako častého hosta Ventilek. Nenechte si ale ujít ani další koncerty, které festival nabízí: v neděli to bude již tradiční koncert v Chomutově v atriu SKKS od 15 hodin a koncert v malebné kapličce na Jindřišské v Krušných horách od 17 hodin.

Hlavním dnem však bude sobota, coby den soutěžní, kdy bude všech 17 sborů soutěžit v dopoledním a odpoledním bloku v Rytířském sále Červeného Hrádku. Sbory bude hodnotit odborná porota ve složení: profesor Univerzity Karlovy Jiří Kolář, čestný prezident Unie českých pěveckých sborů, profesor Jiří Holubec z PF UJEP Ústí nad Labem a známý český skladatel, klavírista a zpěvák MgA. Petr Wajsar. V porotě letos zasedne také sbormistryně Oktetu Mgr. Sylva Kroupová. Po skončení soutěžních bloků se sbory mohou zúčastnit zábavné společenské soutěže nazvané „Sborympiáda“ a vyslechnout si známého teplického zpěváka Pavla Houfka.

Slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií proběhne od 19 hodin v Rytířském sále. Zde se také sbory dozví, kdo bude nominován do soutěže o Grand Prix, která proběhne ještě tentýž večer, a kdo si jako její vítěz letos odnese hlavní cenu festivalu – Pohár Jirkovského Rytíře. Nedělní workshop bude probíhat pod taktovkou jednoho ze členů poroty – Petra Wajsara. Kromě jeho skladeb budou mít sboroví zpěváci (ale i hudební veřejnost) možnost nacvičit a během následujících nedělních koncertů si s účastníky festivalu také zazpívat skladbu švédské skupiny ABBA – Dancing Queen, kterou speciálně pro Jirkovský Písňovar upravil rakouský aranžér Max Stadler.

Možnost pořádat v Jirkově mezinárodní sborový festival na této úrovni je podmíněna vstřícným postojem města Jirkov a dalších sponzorů a partnerů, bez nichž by se tato akce nemohla uskutečnit. Za všechny jmenujme alespoň společnost Českomoravský beton, Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, SKKS Chomutov, Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem a ZUŠ Jirkov. Patří jim za to náš dík.

Více informací najdete na stránkách festivalu www.jirkovskypisnovar.cz.