Ventilky logo

ventilky banner1
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)


Tibi laus stále žije

Dne 24. května 2008 se v renovovaném koncertním sále ZUŠ F.L. Gassmanna a v nádherných prostorách děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě uskutečnil již VIII. ročník festivalu pěveckých sborů „Tibi laus", zaměřený na interpretaci duchovní hudby.

Sborové setkání, u jehož zrodu stál oblíbený mostecký varhaník a skladatel Ing. Jiří Bříza a jehož původním záměrem byla snaha o zvýšení úrovně chrámových sborů, se koná jako bienále od roku 1994.

Prvých pět ročníků festivalu mělo soutěžní charakter. V několika sborových kategoriích usilovaly sbory z celé České republiky o nejlepší umístění, případně o zisk zvláštních cen, jako byla např. Cena litoměřického biskupa za přínos do liturgie, nebo Ceny za nejlepší provedení duchovního díla skladatele Stanislava Jelínka a Jiřího Laburdy. Od roku 2004 je „Tibi laus" pouze nesoutěžní přehlídkou, umožňující zúčastněným sborům diskutovat a radit se s pozvanými odborníky o dramaturgických a interpretačních problémech sborové práce a festivalových vystoupení.

Letošního ročníku, věnovaného především dílu „otce festivalu" pana Jiřího Břízy (jeho skladby zařadila většina sborů do svého přehlídkového programu a z jeho díla byla i závěrečná působivá společná skladba U řek babylonských), se zúčastnilo celkem šest sborů vesměs komorního obsazení: tři sbory ženské – Clavis cordium, Most, Ženský pěvecký sbor Smetana, Kladno a Ženský komorní sbor Jirkov, jeden sbor mužský – Pěvecké sdružení severočeských učitelů, Most, a dva sbory smíšené – Cantores sancti Venceslai, Most a Komorní smíšený sbor VENTILKY, ZUŠ Jirkov.

Sborové festivaly připravované s láskou mají vždy vynikající atmosféru, která se zákonitě obráží i v umělecké úrovni přehlídkových vystoupení. Pořadatelství letošního ročníku se s úspěchem ujaly Ústecká oblast UČPS a ZUŠ F. L. Gassmanna – Ing. Hana Kultová, Mgr. Magda Martincová, Bc. Markéta Gabrielová, Miroslav Sinkule a Milena Bittnerová, kteří s finančním přispěním Ústeckého kraje připravili účastníkům prostředí a podmínky, které jim řada našich festivalů může jen závidět. Vlastní hudební část festivalu ozdobily pak velmi dobré výkony sbormistrů a sbormistryň a zaujaté výkony zpěváků.

Ženský komorní sbor, Jirkov (Ing. Šárka Navarová) přijel na mostecký festival pouze v polovičním obsazení (15 zpěvaček). Zvláště v ženských sborech je téměř zákonité, že se před významným vystoupením objeví různá onemocnění, nesežene se „hlídání" apod. Na výkonu sboru se však tento handicap vůbec neprojevil. V programu složeném výhradně z děl Jiřího Břízy (části z jeho Českého mešního ordinária s doprovodem klavíru) překvapil bohatou barvou vyrovnaného zvuku (nádherné sametové tmavé alty i výrazné soprány), spolehlivou intonací, smyslem pro polyfonní vedení hlasů, promyšleným frázováním – uvolněný zpěv zpaměti, působivé muzicírování. Jeden z nejlepších výkonů ŽKS Jirkov, který jsem pod vedením Š. Navarové měl příležitost slyšet, jen potvrdil úspěchy, kterých tento sbor dosáhl v dubnu letošního roku ve Slovinsku nebo začátkem května ve francouzském Gerzat. Na závěrečném koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie se ve známé skladbě Panis angelicus pod vedením Mgr. Magdy Martincové zaskvěla i čerstvá studentka Konzervatoře v Teplicích Lada Bečková.

Svůj více než standardní výkon odvedl domácí ženský sbor Clavis cordium (Mgr. Eva Šimková), pro který bylo vystoupení na festivalu „Tibi laus" jakousi generálkou pro účast na Olomouckých svátcích písní 2008. Kromě úvodní písně A. Michny z Otradovic Začněte, panny, zpívati v úpravě L. Matouška pro dvojsbor s doprovodem klavíru jsme si v jeho festivalovém programu vyslechli převážně náročné duchovní skladby soudobých skladatelů (J. Míšek: Ave Maria, J. Laburda: Exegi monumentum, V. Miškinis: Ave Regina a R. Lukowsky: Pater noster), některé dokonce ve sborové premiéře. Nejpočetnější sbor festivalu (26 členek) prokázal, že roste ve svém výkonu jak po stránce dramaturgické náročnosti, tak i po stránce umělecké interpretace.

Nezklamal ani Ženský pěvecký sbor Smetana, Kladno (Emil Červený), který se ve svém programu soustředil především na hudbu starých mistrů (Castriolini, di Laso, Mozart), ale zařadil i skladby O. Ravanella a Z. Lukáše (část z jeho Missa brevis s barytonovým sólem v provedení sbormistra). Sbor postrádá někdy dokonalejší zvukovou a intonační kompaktnost jednotlivých hlasových skupin (která je v komorním obsazení 17 zpěvaček samozřejmě značně obtížná), ale dovede pracovat promyšleně s polyfonní sborovou sazbou a usiluje o zpěv s opravdovým výrazem.

O co nejlepší sborový výkon se bilo rovněž 18 statečných mužů z Pěveckého sdružení severočeských učitelů, Most (Václav Podlena). Sboru se sice podařilo omladit částečně svůj kádr, ale jinak se situace tohoto kdysi početného, věhlasného sborového sdružení podobá ostatním pěveckým kolektivům této kategorie, a to nejen u nás, ale i ve většině dalších evropských zemí. Je opravdu škoda, že mužské sbory, které razily cestu evropskému sborovému umění a jejichž zvuk patří v oblasti sborové hudby k nejsilnějším zážitkům, tak obtížně hledají mladé zpěváky. Dosud se bohužel nedaří je výrazněji doplňovat absolventy z gymnaziálních smíšených sborů, o což se UČPS organizací přehlídek „Gymnasia cantant"již řadu let pokouší. Nelze tedy, než popřát členům PSSU, aby ve své práci vytrvali a atraktivní dramaturgií přilákali do svého kolektivu mladou pěveckou krev.

Mostecký komorní smíšený sbor Cantores sancti Venceslai (Bc. Markéta Gabrielová), který je častým účastníkem festivalu „Tibi laus", oslaví v příštím roce již 10. výročí svého založení. Na tomto festivalu získal v roce 1996 Cenu litoměřického biskupa a v roce 2004 Cenu Stanislava Jelínka za nejlepší provedení jeho skladby. Úspěšně se již třikrát zúčastnil i pražského Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena. Do programu svého festivalového vystoupení zařadil sbor především duchovní skladby soudobých českých autorů (S. Jelínka, P. Ebena, A. Tučapského a J. Břízy). Jejich zdařilé provedení (z něhož nejvíce zaujaly Ebenovy Dva sbory na slova svaté Terezie) však postrádalo poněkud bohatší výrazový kontrast.

Mezi „dospělými" sbory se objevil tentokrát i mladý Komorní smíšený sbor VENTILKY, ZUŠ Jirkov (Mgr. Marie Hánová, Mgr. Luboš Hána), který v letošním roce slaví již své desetileté jubileum.. Zakladatel a organizátor 1. ročníku soutěžního sborového festivalu „Jirkovský Písňovar" prokázal podobně jako jirkovský ŽKS interpretační výhody zpěvu zpaměti a svým nadšením i výborným výkonem si získal přízeň všech účastníků festivalu. Přesvědčil jak ve skladbách, které jsou jim svým charakterem nejbližší (Gloria z Keňské mše P. Baslera a Gloria z Malé jazzové mše B. Chilcotta), tak i v meditativních duchovních skladbách A. Tučapského (Tristis est anima mea, Pater mi) a Z. Lukáše (Pater noster) i v oblíbené skladbě V. Miškinise (Cantate Domino). Sbor je zvláště ve své ženské složce velmi dobře pěvecky disponován (mužské hlasy by potřebovaly v některých polohách ještě trochu „dozrát"). VENTILKY, které přivezly z letošní mezinárodní sborové soutěže na Maltě dvě zlatá pásma a absolutní prvenství v kategorii „Sakrální hudba", potvrdily, že patří v současné době k našim nejúspěšnějším komorním smíšeným sborům a jejich sbormistři, manželé Marie a Luboš Hánovi, absolventi sbormistrovského oddělení KHV Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, dělají své alma mater rozhodně čest.

Úspěchy jirkovských sborů nejsou samozřejmě náhodné a pramení z vynikající sbormistrovské a organizátorské práce Jaroslava Cyruse, dlouholetého dirigenta Jirkovského dětského a Komorního ženského sboru, zakladatele a úspěšného pořadatele Jirkovského festivalu dětských sborů a po dvacet let trvající Jirkovské skladatelské soutěže. Jeho obětavá, velice záslužná práce v oblasti severočeského sborového zpěvu nese dosud stále své ovoce.

V hodnocení festivalu nelze opomenout závěrečný chrámový koncert všech účastníků, který zakončil jejich společný zpěv pod vedením Bc. M. Gabrielové a který ozdobil svým působivým varhanním vystoupením mladý pedagog Konzervatoře v Plzni Mgr. Adam Viktora.

Rád bych společně s organizátory již dnes pozval naše sbory na příští, již IX. ročník nesoutěžní mostecké sborové přehlídky „Tibi laus" 2010. Málokdy budete mít příležitost zazpívat si v tak krásném prostředí a skutečně přátelské atmosféře.