Ventilky logo

ventilky banner1
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)


Praga Cantat 2012

Současná ekonomická situace ve většině zemí světa ovlivňuje nepříznivě i oblast kultury. Přesto se pořadatelům tradičních národních i mezinárodních sborových setkání daří udržet stávající účastnické podmínky a nezničitelná láska k sborovému zpěvu nahrazuje mizející podporu sponzorů ochotou zpěváků k samostatné úhradě nutných osobních nákladů. Chtěl bych však věřit, že se tento stav brzy zlepší a že se zájem o sborové festivaly a soutěže nebude muset řídit pouze výší účastnických poplatků, ale především jejich kvalitou a atraktivností.

S podobnými problémy se potýká samozřejmě i jeden z našich nejstarších mezinárodních soutěžních sborových festivalů Praga Cantat, který ve dnech 25.–28. října 2012 absolvoval úspěšně již svůj 26. ročník. Pořadatel festivalu, společnost Bohemia Ticket Praha, na něm přivítal 20 pěveckých sborů s více než 550 zpěvačkami a zpěváky z 11 zemí světa - Estonska, Chorvatska Indonésie, Itálie, Německa, Norska, Rakouska, Slovenska, Slovinska, Švýcarska a České republiky. Jejich výkony v šesti soutěžních kategoriích (mužské, ženské a smíšené sbory s povinnou skladbou, sbory mládeže, duchovní hudba a folklor) hodnotila mezinárodní odborná porota ve složení: Jaroslav Brych, Hellmuth Drewes (Rakousko), Jiří Kolář, Jiří Petrdlík, Felix Resch (Itálie) a Jakub Zicha.

České sborové umění zastupovalo v pěti soutěžních kategoriích celkem šest pěveckých sborů, které si v silné zahraniční konkurenci vedly, více než úspěšně. Přestože se žádný z nich neprobojoval jako vítěz kategorie do závěrečné soutěže o Grand Prix Praga Cantat 2012, přidaly do pokladnice našich mezinárodních sborových úspěchů pětinásobné umístění ve zlatém pásmu, dvě stříbrná ocenění a dva bronzové diplomy. Staré české přísloví praví, že mezi slepými je někdy jednooký králem. Nás může však těšit, že těchto úspěchů dosáhli naši reprezentanti ve skutečně exkluzivní mezinárodní sborové společnosti, jakou představovaly např. Cantica Collegium musicum, Martin (Štefan Sedlický), norský ženský sbor Damekoret Viva, Melhus, estonský smíšený sbor Kammerkoor Solare, Rakvere, rakouský Singkreis Porcia, Spittal, atraktivní indonéský mládežnický sbor Paduan Suara Gita Smala, Surabaya, italský smíšený sbor Flat Caps, Bozen, pěvecky vynikající slovinský mužský Kranjski oktet aj. Mezi šesticí našich zástupců se navíc objevily i sbory soutěžně nepříliš ostřílené, s nedlouhou tradicí, nebo vedené mladými adepty dirigentského umění. Proto je třeba našim reprezentantům k jejich úspěšným výkonům jednoznačně poblahopřát.

V kategorii mladých sborů zastupoval Českou republiku jeden z našich mezinárodně nejúspěšnějších sborů – Dívčí pěvecký sbor SPgŠ, Kroměříž. Zatímco se složení tohoto školního sboru stále mění, dokáže jeho dirigent Jan Štěpánek udržet sbor obdivuhodně na trvale vynikající interpretační úrovni. Od roku 1983 s ním absolvoval již více než 1000 vystoupení a mezi jeho mnoha mezinárodními oceněními bychom našli např. i zlatou medaili z 3. Sborové olympiády v Brémách (2004) nebo stejnou medaili ze 4. Sborové olympiády v čínském Xiamenu. I na Praga Cantat 2012 získal sbor umístění ve zlatém pásmu. Z jeho soutěžního programu sestaveného výhradně ze skladeb autorů XX. století (např. B. Martinů, J. Hanuš, Z. Lukáš) zaujalo nejvíce provedení skladby Miniwanka M. Schafera. Předností sboru je výjimečná hlasová kultura a bohatá práce s dynamikou. Ve skladbách s folklorními texty (B. Martinů: Hlásání pasaček I., Z. Lukáš: Čepení) bych doporučoval někdy ještě uvážlivější volbu temp, odpovídající obsahu vyprávěného příběhu.

Dvojnásobné umístění ve zlatě si do své mladé historie zapsal pražský komorní smíšený sbor Notre Dame (Leona Saláková). Sbor, který vznikl v roce 2004 při chrámu Matky Boží před Týnem na Staroměstském náměstí, má za sebou teprve minimum soutěžních zkušeností. Svůj stylově pestrý program však zvládl v obou soutěžních kategoriích (smíšené sbory, duchovní hudba) s poučeným nadhledem a interpretační precizností, zaměřenou jak na výstavbu skladeb jako celek, tak na každý jejich detail. Zárukou dalšího úspěšného růstu sboru je talentovaná mladá dirigentka, absolventka sbormistrovského oddělení na Pedagogické fakultě UK v Praze.

Podobně úspěšně si v obou svých soutěžních kategoriích (duchovní hudba, folklor) vedl Komorní smíšený sbor Ventilky, Jirkov (Luboš Hána). Sbor (na fotografii), který vznikl v roce 1998, není již žádným soutěžním nováčkem. Přední umístění získal např. na soutěžích v Pardubicích, Praze nebo Olomouci a úspěšný byl i v zahraničí (Malta, Rakousko, Slovinsko, Německo). Pochvalně se o jeho výkonu vyjádřila porota v kategorii duchovní hudba, v kategorii folklor si k zlatému pásmu připsal navíc Zvláštní cenu poroty za dramaturgii soutěžního programu. Zvláště zaujalo vynikající provedení úpravy temperamentní taneční písně Fatiše kolo I. Markoviče a atraktivních, hudebně vtipných úprav českých lidových písní Na tom bošileckým mostku (L. Hána) a Muzikanti, co děláte (M. Vrána).

O zisk našich umístění ve stříbrném pásmu se v kategorii ženské sbory zasloužily Ženský pěvecký sbor Carmina, Přeštice (Jan Šmat) a Pěvecké sdružení slezských učitelek, Opava (Vladimíra Vašinková). Předností obou sborů je mládí a viditelné nadšení jejich dirigentů, které je zárukou dalšího uměleckého růstu těchto sympatických pěveckých kolektivů. Carmina, Přeštice stojí ještě před náročnějšími a dramaturgicky vynalézavějšími interpretačními úkoly a má ještě určité rezervy v pěvecké technice, intonační jistotě a stylovém provedení skladeb. PS slezských učitelek má příjemný zvuk, pochvalu si zaslouží i velmi dobrá, správně cítěná renesanční polyfonie (J. Gallus: Pueri concinite), více koncentrovat se však bude muset na intonační čistotu interpretace.

Dvěma umístěními v bronzovém pásmu doplnil přehled účasti českých sborů na Praga Cantat 2012 pražský smíšený sbor Carmina vocum (Dragana Novaković-Vitas). Sbor vznikl v roce 1989 původně jako sbor ženský. Posledních sedm let pracuje pod vedením absolventky Hudební fakulty bělehradské Akademie. Zúčastnil se již řady sborových festivalů (v roce 2005 si vyzpíval „stříbro“ na Praga Cantat, v roce 2010 získal 2. cenu na festivalu v německém Glosenu), tentokrát však zůstal svým výkonem těsně pod hranicí stříbrného pásma.

Vyvrcholením festivalu se stal již podruhé boj o zisk Grand Prix Praga Cantat. K účasti
do této soutěže nominovala porota vítěze jednotlivých kategorií. Dvojnásobného vítěze – sbor Cantica Collegium musicum, Martin – doplnil v soutěži o G. P. druhý nejúspěšnější sbor
z kategorie smíšených sborů. V šestici nejlepších se kromě uvedeného slovenského sboru objevily tedy ještě indonéský mládežnický sbor Paduan Gita Smala, norský Damekoret Viva, rakouský Singkreis Porcia, estonský Kammerkoor Solare a slovinský Kranjski oktet. Do soutěže o G. P. se nezapočítávají výsledky z vystoupení sborů v soutěžních kategoriích, a velmi proto záleží na důmyslnosti dirigenta při volbě nejvhodnější dramaturgie. Vítěze soutěže o G. P., tedy absolutníhovítěze festivalu, určuje pak tajné hlasování poroty, při němž má každý z porotců možnost udělit svůj hlas jedinému sboru.

G. P. Praga Cantat 2012 putuje tentokrát poměrně přesvědčivě do Norska. Jeho vítězem se stal ženský pěvecký sbor, který vznikl teprve v roce 2002, Damekoret Viva, Melhus (Ina Cecilie Hjelmeroik Olufsen). Jeho provedení skladby Famine Song (arr. B. L. Rotveit) bylo podle mého názoru nejsilnějším zážitkem celého festivalu.

Odborná porota udělila i řadu Zvláštních cen – za dramaturgii soutěžního vystoupení, vynikající dirigentský výkon, provedení povinné skladby, interpretaci lidové písně a choreografii soutěžního vystoupení.

Je velká škoda, že Český rozhlas Praha ztratil svou redaktorku Alenu Daňkovou, za niž dosud nedokázal najít rovnocennou náhradu. Řada skladeb, které zazněly na letošním festivalu Praga Cantat, by si jistě zasloužila zprostředkovat cestu k těm milovníkům sborového zpěvu, kteří se nemohli festivalu osobně zúčastnit.

V hodnocení festivalu nelze opomenout setkání sbormistrů s představiteli města, již tradiční, nadšeně aplaudovaný Zahajovací koncert dívčího sboru Cancioneta Praga (Lukáš Jindřich)
a nepostradatelný závěrečný slavnostní večer spojený s vyhlášením výsledků, předáním cen, společným zpěvem povinných skladeb a společenským završením hudbou a tancem.

Poděkování patří rovným dílem všem účastníkům festivalu za jejich vynikající výkony
a uměleckému řediteli festivalu Miroslavu Košlerovi a řediteli společnosti Bohemia Ticket Praha Ing. Bedřichu Plecháčovi s jeho dvoučlenným pořadatelským týmem (Alexandrou Košlerovou a Janou Kotrčovou) za bezchybnou organizaci celé náročné akce.

Věřím, že navzdory očekávaným ekonomickým problémům příštího roku zůstane Praga Cantat na předním místě v kalendáři nejvýznamnějších domácích mezinárodních sborových setkání. Jeho příští, již 27. ročník plánují pořadatelé na 31. 10.–3. 11. 2013 a těší se na Vaši účast.

Jiří Kolář

(Celkovou podrobnou výsledkovou listinu Praga Cantat 2012 najdete
na www.bohemiafestival.cz.)